Jak aktualizovat firmware u HRT převodníku

Stáhnutí potřebných souborů

Pro aktualizaci firmwaru potřebujete tři soubory: firmware.zip, usbview.exe, UpStream.exe. Firmware zip rozbalte do adresáře k ostatním utilitám.

Zjištění verze pomocí USB View

Otevřete program usbview.exe a v levém panelu prohledejte připojená zařízení, až objevíte zařízení se jménem vašeho převodníku, resp. třeba řetězec podobný "www.hirestech.com 2013 REV 1.1" (viz obr. 1) Číslo verze firmwaru je za řetězcem REV. Pokud je to číslo menší než číslo verze firmwaru u odpovídajícího produktu, je před nahráním nové verze ještě potřeba zkontrolovat, zda-li je minimální verze odpovídající.

Obr. 1. Program usbview.exe a nalezené zařízení Music Streamer HD s firmware verzí 1.1
Obr. 1. Program usbview.exe a nalezené zařízení Music Streamer HD s firmware verzí 1.1

Pro převodníky Music Streamer II a Music Streamer II+ je třeba, aby minimální verze firmwaru byla 1.5 – tu je již možno upgradovat pomocí prográmku UpStream. Pro microStreamer a Music Streamer HD je minimální verze firmwaru 1.0.*

Nahrání nového firmware pomocí utility UpStream

Otevřete program UpStream, kliknutím na Load načtěte soubor firmwaru (soubor s příponou .bin, musí obsahovat název Vašeho převodníku). Poté klepnutím na Write firmware nahrajte do převodníku. To může chvíli trvat a pokud se to nezdaří, proceduru opakujte.

Vypnutí, pauza a zapnutí počítače

Po ukončení předchozí procedury je potřeba vypnout počítač a nechat převodník připojený. Ten si načte nový firmware, což také může chvilku trvat (okolo tří minut). Poté zapněte počítač, spusťte program USBview, najděte HRT převodník a zkontrolujte, zda-li identifikátor verze firmwaru zobrazuje novou verzi (za řetězcem REV). 

 

* Tato zpráva je zde zmíněna primárně kvůli tomu, že se nachází v anglickém manuálnu na upgrade firmware od HRT (nachází se v balíku firmwarů, viz firmware.zip). Převodníky zakoupené u nás by měly mít firmware, který je možné upgradovat.